ประกาศรายชื่อพัฒนาจิตยุวพุทธฯและต้นกล้าพัฒนาจิตฯ


ประกาศรายชื่อพัฒนาจิตยุวพุทธฯและต้นกล้าพัฒนาจิตฯ

แบบฟอร์มเอกสาร


แบบฟอร์มเอกสาร ตารางปฏิบัติธรรม ปี 2560

รับสมัครธรรมบุตรีพลอย


เยาวชนหญิงอายุ 14 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้สมัคร

วิธีสมัครปฏิบัติธรรมผ่านเว็บ


วิธีสมัครปฏิบัติธรรมผ่านเว็บ