ติดต่อ งานสารสนเทศ ทาง Online Support

กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน พร้อมปัญหาการสมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์
จะมี จนท.พร้อมตอบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการสมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์

ส่วนการฝากข้อความ ถึงงานสารสนเทศ

กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน พร้อมปัญหาการสมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์ จะส่งอีเมลล์ตอบกลับ ในวันทำการถัดไป

วันเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.15 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 17.00 น.