โชว์รายละเอียดกิจกรรม

ประกาศรายชื่อพัฒนาจิตยุวพุทธฯและต้นกล้าพัฒนาจิตฯประกาศรายชื่อพัฒนาจิตยุวพุทธฯและต้นกล้าพัฒนาจิตฯ

ดาวโหลดเอกสารแนบโครงการอบรม “พัฒนาจิตยุวพุทธ”

 ผลการครั้งเลือกในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
- อายุตามเกณฑ์ 
- ใช้วิธีการจับฉลาก ในการคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพัฒนาจิตยุวพุทธฯ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 เม.ย.2560
 
 
 
ยืนยันเข้าร่วมคอร์ส ต้นกล้าพัฒนาจิตฯ 1 

 

กรุณายืนยันกลับมายังสมาคมฯ ผ่าน “Link ที่แนบของแต่ละหลักสูตร” 
ก่อน วันที่ 31 มีนาคม 2560  หากไม่ยืนยันตามกำหนด สมาคมฯ
จะถือว่าบุตรหลานของท่าน สละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้