เนื่องด้วยปัจจุบัน สมาชิกจำนวนมาก มีการเปลี่ยนที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ หรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทำให้ข้อมูลไม่ตรงระบบฐานข้อมูลจริง

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านในการสมัครคอร์สปฏิบัติธรรม ทางยุวพุทธฯ ขอความร่วมมือท่าน กรอกข้อมูลประวัติและรหัสใหม่อีกครั้งทั้งหมดครั้งใหม่นี้เพียงครั้งเดียว เพื่อความถูกต้องและความสะดวกในการเข้าปฏิบัติธรรม

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน