ธรรมบรรยาย นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีเเสงนาม
--หัวข้อเรื่อง--
ฟัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

  ๑. ทาน
      

  ๒. ผลจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
      
  ๓. พลังจิตกับชีวิตที่เป็นสุข
      
  ๔. พลังจิตที่ก่อประโยชน์กับสุขภาพและ
การปฏิบัติงาน       
 ๕. ไม่ประมาท
   
 ๖. วัยรุ่นกับการปฏิบัติธรรม
     
 ๗.วิปัสสนากับโลกยุคไฮเทค ๑
      
 ๘.อานิสงส์การทอดกฐิน
     
 ๙.อาหารใจ
     
 

ประวัติ วิทยากร

นพ.อุดมศิลป์ ศรีเเสงนาม

การงาน

- รองประธานกรรมการ สสส. ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ครอบครัวสุขสันต์ ทางสถานี TV 3
- จิตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลหลายแห่ง
- อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

 

ปัจจุบัน

- ผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์ไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
- ประธาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
- โรงเรียนเทพศิรินทร์
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ U.of EDINBURGH อังกฤษ
- F.R.C.P. Edin (สมาชิกอาวุโสของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งเอดินเบอร์ก ประเทศอังกฤษ นับเป็นคนไทยคนแรกในรอบเกือบ 400 ปี ที่เป็น สมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เก่าที่สุดของอังกฤษแห่งนี้
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรังจาก ALBERTA ประเทศแคนนาดา

 


  


update : September 30, 2008 9:54 AM

 

 

 
 
 


 


ชื่อไฟล์ธรรมที่มีปัญหา


E-mail/ชื่อ (ผู้แจ้ง)


  

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ หมู่ ๗ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๕-๐๗๙๐-๔ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

อีเมล์ ybatoffice@ybat.org