หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม > อิสระจากอวิชชา

 
 
   
ข่าวกิจกรรม

อิสระจากอวิชชา
----------------------------------------------------------------------------------------------

อิสระจากอวิชชา

     ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในการบรรยายชุด Dhamma Talk โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ในหัวข้อ “อิสระจากอวิชชา” ขึ้น  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคารสิริ  กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมฯ ซ.เพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กทม. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติธรรมและประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน  โดยมีคุณพจนา  ประกาศเวชกิจ นายทะเบียน ยุวพุทธิกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายและเข้าร่วมฟังตลอดการบรรยาย 2 ชั่วโมง

     อนึ่ง การบรรยายพิเศษชุด Dhamma Talk เรื่อง “อิสระจากอวิชชา” ครั้งนี้เป็นการสรุป
การบรรยายเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมาทั้ง 4 ครั้งของ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (คือ “ สติ(ตัวจริง)...ความอัศจรรย์ที่เราไม่รู้จัก ,”อริยสัจ 4 ใช่ที่เรารู้จักหรือไม่, “พ้นทุกข์ด้วยมรรค 8 และ “ปฏิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ)  เพื่อให้ผู้ฟังได้นำสาระธรรมที่ได้จากการบรรยายทั้งหมดนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โดยใช้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

     สำหรับผู้สนใจกิจกรรมธรรมบรรยายพิเศษของศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)
ยุวพุทธิกสมาคมฯ สามารถติดตามและสอบถามได้ที่ โทร. 0 2455 2525 ต่อ 1203, www.ybat.org,  Facebook / ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 

<< คลิ๊กดูภาพกิจกรรม >> 
ปรับปรุงเมื่อ
6/20/2011
     
 
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.