หน้าหลัก > แนะนำหนังสือใหม่ > เดินสู่อิสรภาพ

เดินสู่อิสรภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------

 เดินสู่อิสรภาพ

การเดินทางคือการผจญภัยไปกับ “ความรู้สึกภายใน” ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย

ไม่แน่นอน ทำเราให้ได้นึกย้อนดูชีวิตที่ผ่านมาและดื่มด่ำไปกับเหตุการณ์นั้นๆ ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้ เล่าประสบการณ์การเดินทางของดร.ประมวล  เพ็งจันทร์ ที่ออกเดินทางจากเชียงใหม่กลับบ้านที่เกาะสมุย ระหว่างการเดินทาง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ได้พบผู้คนมากมายตามรินถนน

 

แต่ละคนที่ได้พบล้วนมีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เมื่ออ่านจบแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้อ่านทุกท่านและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตใหม่ๆ ต่อไป  (ประมวล  เพ็งจันทร์. เดินสู่อิสรภาพ. สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ. 501 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ ป๓๔๙ด.)

 
ปรับปรุงเมื่อ
7/24/2015


 
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.