แผนที่และเบอร์ติดต่อ

 

ศูนย์ ๑

 ดูแผนที่ English          ดูแผนที่ ภาษาไทย

 


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ ๑ สำนักงานใหญ่ เพชรเกษม ๕๔
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑
อีเมล์ nalanda_library@ybat.org

:: เข้าชมอาคารสถานที่ ศูนย์ ๑ ได้ที่นี่ ::


ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ ๒ ปทุมธานี
ที่ตั้ง ๑๙ หมู่ ๑๖ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๖-๖๔๐๓-๕ โทรสาร ๐-๒๙๘๖-๖๔๐๓-๔ ต่อ ๑๑๑
อีเมล์ ybat02@ybat.org

:: เข้าชมอาคารสถานที่ ศูนย์ ๒ ได้ที่นี่ ::


 

ศูนย์ ๓

 

ดูแผนที่


ศูนย์ ๓ ชุมพร
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ที่ตั้ง ๗๗ หมู่ ๑๐ ตำบล นากระตาม
อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๙-๙๙๗๖ , ๐-๕๗๗๘-๖๗๑๙
โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๙๙๗๗

:: เข้าชมอาคารสถานที่ ศูนย์ ๓ ได้ที่นี่ ::


 

ศูนย์ ๔

 

ดูแผนที่


ศูนย์วิปัสสนาเกษมธรรมทัต
ศูนย์ ๔ พระนครศรีอยุธยาี

ที่ตั้ง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่

:: เข้าชมอาคารสถานที่ ศูนย์ ๔ ได้ที่นี่ ::


 

ศูนย์ ๕

 ดูแผนที่ English               ดูแผนที่ ภาษาไทย

ศูนย์ ๕ ระยอง
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เกียรติภักดีกุล
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่

:: เข้าชมอาคารสถานที่ ศูนย์ ๕ ได้ที่นี่ ::

 

  
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.