>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม ด้วยรักและอาลัย..คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
    
   

ด้วยรักและอาลัย..คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
“แม่คือแสงอุษาเบิกฟ้าสาง           ส่องสว่างกลางใจให้ไออุ่น
ผู้นำธรรมะพุทธคุณ                        ช่วยเกื้อหนุนนำศิษย์เป็นนิจมา
แม่เมตตาอาทรสั่งสอนศิษย์            เฝ้าห่วงใยใกล้ชิดไม่เลือกหน้า 
ถนอมรักดุจเป็นเช่นมารดา            เรียกท่านว่าคุณแม่ได้สนิทใจ”
 
ด้วยรักและอาลัย..คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ผู้เป็นธรรมาจารย์ ที่พวกเราชาวยุวพุทธฯ
น้อมบูชาพระคุณอันหาที่สุดมิได้
ได้ละสังขารแล้ว ด้วยวัย ๙๔ ปี ๓ เดือน

ขอเรียนเชิญเหล่าลูกโยคีและท่่านที่เคารพนับถือคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
มาเยี่ยมกราบคารวะสรีระร่างคุณแม่ได้ทุกวัน
 ณ ตึกมหาธาตุวิทยาลัย (ชั้นล่าง)
วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพได้
ทุกวันศุกร์ เว้น ศุกร์
เริ่มวันศุกรที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.
จนกว่าจะครบ ๑๐๐ วันเป็นต้นไป

เชิญติดต่อได้ที่ มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย โทร. ๐๒-๕๗๐-๔๐๑๔

และที่วัดมหาธาตุคณะ ๕ โทร. ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑
พระครูวิมลธรรมรังสี โทร. ๐๘๙-๖๙๓-๘๖๐๐

จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านมาร่วมงานไว้ ณ ที่นี้
 

“ท่านเป็นผู้โชคดี ได้มาพบพระพุทธศาสนา มีโอกาสรับของขวัญ
จากพระพุทธเจ้
า ขอให้ทุกท่านมีความเพียร มีความอดทน
มีความพอใจที่จะก้าวไปสู่ทางสัน
ติสุข
โดยยึดมั่นปฏิบัติธรรมะ สมถะและวิปัสสนาอันเป็นทางตรง
แล
ะถูกต้องแล้ว ท่านจะต้องได้รับและรักษาของขวัญจากพระพุทธเจ้าไว้
คือความสุข ไพบูลย์ สงบเย็น ด้วยคุณธรรมของศีล ทาน สมาธิและปัญญา”

-ธรรมคำสอน โดย คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย-


 

 
Tag :  สวดพระอภิธรรมคุณแม่สิริ, บำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สิริ, อาลัยคุณแม่สิริ กรินชัย
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
18/5/2555
อ่าน :
21047 ครั้ง


 

 ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปรกฺขยา

คนมีปัญญาถึงสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ :(๒๖/๓๗๒)

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org