>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม เชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง บารมีธรรม..เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า โดย ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
    
   

เชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง บารมีธรรม..เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า โดย ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

รำลึกพระบารมีธรรมอันเป็นพุทะการกธรรมที่ทรงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในโอกาสเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม
กับการบรรยาย (พิเศษ)
เรื่อง
"บารมีธรรม..เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า"
โดย ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ชั้น ๒ สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ อาคารบุญยง ว่องวานิช

ด่วน! สำรองเข้าฟังที่ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)
ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โทร ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ ต่อ ๑๒๐๓
*จำกัดจำนวนผู้เข้าฟังไม่เกิน ๑๘๐ ที่นั่ง/ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม*


 

 
Tag :  ธรรมบรรยาย, ห้องสมุดนาลันทา, บรรจบ บรรณรุจิ
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
17/6/2555
อ่าน :
1128 ครั้ง


 

 ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปรกฺขยา

คนมีปัญญาถึงสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ :(๒๖/๓๗๒)

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org