>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม เชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษโครงการจิตใส ใจสบาย เรื่อง เจริญภาวนากำหนดรู้ ดูลมหายใจเข้า-ออก (พุท โธ)
    
   

เชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษโครงการจิตใส ใจสบาย เรื่อง เจริญภาวนากำหนดรู้ ดูลมหายใจเข้า-ออก (พุท โธ)


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการจิตใส ใจสบาย 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
 

เรื่อง..
เจริญภาวนากำหนดรู้ ดูลมหายใจเข้า-ออก (พุท โธ) 

โดย พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ ชั้น ๔ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

 

 


 

 
Tag :  จิตใสใจสบาย, ธรรมบรรยาย, ธรรมเทศนา, แสดงธรรม
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
19/9/2555
อ่าน :
1699 ครั้ง


 

 ทุกฺโข พาเลหิ สํงาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา

การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา :

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org