>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง..ใจให้ได้ โดย พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ
    
   

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง..ใจให้ได้ โดย พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการจิตใส..ใจสบาย
เชิญท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง

"ใจให้ได้"

บรรยายโดย
พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ (วัดปรินายก)

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕


 

 
Tag :  จิตใสใจสบาย, ธรรมเทศนา, พระธรรมเทศนา, ธรรมบรรยาย,พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
21/1/2556
อ่าน :
1129 ครั้ง


 

 ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปรกฺขยา

คนมีปัญญาถึงสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ :(๒๖/๓๗๒)

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org