>> ยุวพุทธิกสมาคม > กิจกรรมธรรมบรรยาย ธรรมะทอล์ค เรื่อง สมถะเท้าขวา..วิปัสสนาเท้าซ้าย โดย คุณพศิน อินทรวงศ์
    
   

ธรรมะทอล์ค เรื่อง สมถะเท้าขวา..วิปัสสนาเท้าซ้าย โดย คุณพศิน อินทรวงศ์


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญท่านที่สนใจ ร่วมฟังแนวคิดการปฏิบัติธรรมในแบบ "สมถะ" และ "วิปัสสนา"
 เพื่อเส้นทางสู่นิพพานทำได้อย่างไร ในกิจกรรมธรรมะทอล์ค

เรื่อง "สมถะเท้าขวา..วิปัสสนาเท้าซ้าย"
โดย คุณพศิน อินทรวงศ์

(เจ้าของผลงานเขียนหนังสือ "พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี"
และ "สมถะเท้าขาว วิปัสสนาเท้าซ้าย")

วันอาทิตย์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม ๕๔

สำรองที่นั่งเข้าฟังได้ที่ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)
โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ ต่อ ๑๒๐๓
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง**


 

 
Tag :  ธรรมะทอล์ค, ห้องสมุดนาลันทา, ศูนย์องค์ความรู้, พศิน อินทรวงศ์
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
14/2/2556
อ่าน :
1390 ครั้ง


 

 ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปรกฺขยา

คนมีปัญญาถึงสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ :(๒๖/๓๗๒)

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org