>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวรับสมัครงาน ร่วมงานธรรมกับเรา
    
   

ร่วมงานธรรมกับเรา


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงานใหญ่)
ซ.เพชรเกษม ๕๔  กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน (๑ ตำแหน่ง) 

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี - การเงิน
- มีประสบการณ์ในระดับการบริหารงานบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามนโยบายทางด้านบัญชี-การเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการบริหาร
- อนุมัติ ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
- ตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีในระบบ Express

 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (๑ ตำแหน่ง)

 คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี  
สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องเสียง
- ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
(ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ถ่ายภาพ / จัดห้องประชุม / อบรม ให้กับผู้ปฏิบัติธรรม
- ควบคุมระบบเสียงที่ใช้ในห้องประชุมต่างๆ 
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบเสียงของห้องประชุมได้


เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ (๑ ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ ๓๐-๕๐ ปี
- วุฒิการศึกษา ป.๖ ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ๕ ปีขึ้นไป และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
- ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักงานบริการ


หน้าที่รับผิดชอบ
- ขับรถรับ-ส่ง ผู้ขอรับบริการ ตามงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
- ดูแลและรักษารถยนต์ ให้พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- ให้บริการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยต่างๆของผู้รับบริการ

 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน (๑ ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

- สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตบริการ
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้บริการและรับสมัครผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
- ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติธรรมแก่ผู้มาติดต่อ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 เจ้าหน้าต้อนรับและบริการ (๑ ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ต้อนรับให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติธรรมกับผู้มาติดต่อ

- รับโทรศัพท์ตอบคำถามเกี่ยวการปฏิบัติธรรม
- ทำป้ายอนุโมทนาสำหรับเจ้าภาพที่นำอาหารมาบริจาค

-------------------------------------

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ  ปทุมธานี 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 

แม่ครัว (๑ ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป
- ประกอบอาหารและอาหารมังสวิรัติได้
- สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบมีคุณภาพได้
- มีความอดทน รักงานบริการ  และทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (๑ ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ ๒๑ - ๓๕ ปี
- จบการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และอินเตอร์เนตได้ดี
- สามารถตัดต่อ ถ่ายวีดีโอ อุปกรณ์เครื่องเสียง ได้ดี
- มีความมุ่งมานะทงานเพื่อพระพุทธศาสนา
- มีความอดทน รักงานบริการ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้


วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายเขียนประวัติแนะนำตนเอง รูปถ่าย ๑ นิ้ง หรือ ๒ นิ้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด
- ส่งไปที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธ ฯ เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙๒-๓๑๔-๐๘๖๘,๐๘๖-๐๑๕-๑๔๕๑
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐

-------------------------------------
รับสมัครด่วน !!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
***หากท่านมีความสนใจในงานด้านพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต-จิตบริการ-ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
 

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม ๕๔  

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายเขียนประวัติแนะนำตนเอง  รูปถ่าย ๑ หรือ ๒ นิ้ว 
สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด  
ส่งมาที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔  ซอยเพชรเกษม ๕๔ ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๒-๔๕๕๒๕๒๕ ต่อ ๔๒๒๗ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือ E-mail มาที่ HR@ybat.org 


>>ดาวน์โหลดใบรับสมัครงาน<<

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๔๒๒๗
E-mail: HR@ybat.org

 

 


 

 
Tag :  สมัครงาน, หางาน, รับสมัครงาน
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
26/12/2557
อ่าน :
42392 ครั้ง


 

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org