>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม เชิญร่วมงานบูชาครู วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
    
   

เชิญร่วมงานบูชาครู วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญร่วมงานบูชาครู

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องกุสินครา ชั้น ๔

อาคารบุญยง ว่องวานิช

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 


เรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมงานทำบุญวันบูชาครูของยุวพุทธฯ

เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว อันได้แก่

 คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย, อ.พอ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน,

อ.สมนา พูนพิพัฒน์, อ.อำไพ เวชพันธ์ รวมทั้งแสดงกตัญญูมุทิตา

แด่ครูอาจารย์ 

 


 

 
Tag :  งานบูชาครู, งานกตัญญู, ยุวพุทธ, คุณแม่สิริ กรินชัย, ทองคำ ศรีโยธิน
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
31/5/2556
อ่าน :
254 ครั้ง


 

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org