>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม อาสาฬบูชานี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี
    
   

อาสาฬบูชานี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

  อาสาฬบูชานี้ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี
ด้วยการ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นำโดย
พระมหาประเสริฐ มนต์เสวี และคณะ


ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔


**สาธุชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ybat.org/apply
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕**

 (หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 
Tag :  อาสาฬบูชา,ปฏิบัติธรรม, ปฏิบัติบูชา, เจริญภาวนา
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
27/7/2556
อ่าน :
2453 ครั้ง


 

 อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ

บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org