>> ยุวพุทธิกสมาคม > ข่าวกิจกรรม โครงการจิตใสใจสบาย เชิญท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนาพิเศษ จาก พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
    
   

โครงการจิตใสใจสบาย เชิญท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนาพิเศษ จาก พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงการจิตใส ใจสบาย
เชิญท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนาพิเศษ


เรื่อง 
"คิดอย่างพระโสดาบัน"

จาก

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
(วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

 


 

 
Tag :  จิตใสใจสบาย, ธรรมเทศนา, พระธรรมเทศนา, ธรรมบรรยาย, พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
 
Share on Facebook  ปรับปรุงเมื่อ :
30/11/2556
อ่าน :
1177 ครั้ง


 

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org