สนฺโต น เต เย วทนฺติ ธมฺมํ : : คนพูดไม่เป็นธรรม มิใช่สัตบุรุษ, (๑๕/๗๒๕), , , :      » เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธ ฯ เขมรังสี ( ศูนย์ ๔ ) ตามกำลังศรัทธา หรือนำอาหารมาร่วมถวาย สอบถามโทร ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
YBAT LIVE
JW Player goes here
   
    
 
Share on Facebook  >> ข่าวกิจกรรมทั้งหมด    
 
 
 

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org