อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ : : รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้      »  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง      »  โครงการจิตใส ใจสบาย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ      »  ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกองทุนวิปัสสนาเยาวชน      »  ขอเชิญร่วมเดินทาง ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน      »  ศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธ         »  เปิดรับสมัครเพิ่มหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ๒๕๕๗
 
YBAT LIVE
JW Player goes here
   
    
 
Share on Facebook  >> ข่าวกิจกรรมทั้งหมด    
 
 
 

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org