"ของจริงเกิดกับคนจริง"
  • Facebook
  • ไอคอนสีดำ Instagram

.ชีวิต...ถ้าไม่แยกไม่เป็นกรรมฐาน

เห็นที่ละส่วนประกอบ แยกพินิจ

อย่าง ผม ก็คือ ผม แยกดูก็ไม่สวยแล้ว

เล็บ ก็ดูเฉพาะ เล็บ ขน ตับ ไต ไส้ พุง

ม้าม ปอด...แยกดูที่ละอย่าง

เมื่อแยกดูที่ละหนึ่งไป

ก็จะกลายเป็น กรรมฐาน ทันที

-อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์-

  • ybat-Line
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter