top of page

ธรรมยาตรา นุ่งผ้าไทย ไหว้พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ธรรมยาตรา นุ่งผ้าไทย ไหว้พระปฐมเจดีย์

จังหวัดนครปฐม”
กับ พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด กำหนดการ

ธรรมยาตรา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Logo ybat 2560_edited.png
bottom of page